Általános Szerződési Feltételek

     hatályos ettől a naptól: 2021.11.01

      

     Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmát!

     Az ÁSZF tartalmazzák a Szolgáltató által, https://giftie.hu oldalon üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


     1. Szolgáltató adatai

     Név: Galatóczki Gizella E.V.

     Székhely: 4405. Nyíregyháza, Tégla u. 9.

     Levelezési cím: 4405. Nyíregyháza, Tégla u. 9.

     Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Cégbíróság

     Adószám: 56554131-1-35

     Képviselő: Galatóczki Gizella

     Telefonszám: +36707759359

     E-mail: info@giftie.hu

     Honlap: https://giftie.hu

      


     2. Alapvető rendelkezések


     2.1. Vonatkozó jogszabályok

     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:


     • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
     • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet -  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
     • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
     • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
     • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
     • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
     • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)


     2.2. A szabályzat módosíthatósága

     A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a mindenkori szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (pl. a vásárlás/szállítás vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban a lemondási feltételeknek megfelelően bármikor módosíthatják.


     2.3. ÁSZF hatálya, elfogadása

     A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – jelen ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Vásárlót és Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

     A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

     Vásárló a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vásárló és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.


     3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

     A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.


     3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

     Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vásárló megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vásárlóra hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


     3.2. Eljárás hibás ár esetén

     Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

     • 0 Ft-os ár
     • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

     Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


     4. Regisztráció/Vásárlás


     4.1. Regisztráció

     A regisztráció során Vásárlónak lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, ez ugyanakkor számos előnyt biztosít a vásárlást tervező látogató számára az alábbiak szerint:

     • a megrendelési folyamatot kényelmesebbé teszi, hiszen ez esetben a következő vásárlás alkalmával már nem szükséges az újabb részletes adatbevitel
     • lehetőséget biztosít a törzsvásárlói programunkban való részvételre, amely vásárlásokhoz kapcsolódó kedvezményeket biztosít
     • lehetőséget biztosít a webáruház kényelmi szolgáltatásainak és egyedi ajánlatainak igénybe vételére
     • biztosítja a korábbi vásárlások adatainak áttekinthetőségét

      

     A regisztráció véglegesítése előtt szükséges az ÁSZF elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. Vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárlók az e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet Vásárló e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelynek elérhetősége az ÁSZF végén található.  A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.


     4.2. Vásárlás

     A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

     Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!


     5. A rendelés menete

     A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

     A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, a kosár részletes tartalmát megtekinteni, valamint a fizetési oldalra navigálni. A kosár megtekintése gombra kattintva megtekinthetőek a kosárban lévő termékek részletes listája. Itt módosítható a termék darabszáma, továbbá törölhető a termék a kosárból.

     Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Fizetés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

     „Fizetés” gomb lenyomását követően két lehetőség kínálkozik a Vásárló előtt. Vagy regisztrált felhasználóként bejelentkezve és a tovább gombra kattintva folytatja a vásárlási folyamatot, vagy vendég felhasználóként a személyes adatokat megadva a tovább gombra kattintva lép a következő pontra.

     A „Számlázási cím” pontban kell megadni a pontos szállítási címet. A termék az itt megadott címre lesz kiszállítva. Téves adatok esetén a kiszállítás sikertelen, ez esetben a felelősség és az esetleges ismételt postázás díja a megrendelőt terheli. A tovább gombra kattintva a fizetési módot lehet kiválasztani.

     A „Fizetés módja” pont alatt kiválasztható a díjfizetés módja, valamint megjegyzés írható a megrendeléshez. Fontos hogy a megrendelés megerősítéséhez szükséges elfogadni az ÁSZF-et. A tovább gombra kattintva a rendelés megerősítése menüpontra jutunk.


     5.1. A rendelés megerősítése (ajánlattétel)

     A rendelés megerősítése pontban egy összesítőt találunk amely tartalmazza a kosárban lévő áruk listáját valamint azok saját és összesített értékét. Itt található továbbá a választott fizetési módtól függően a fizetési móddal kapcsolatos tájékoztatás. Ammennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

     Ön a „Megrendelés megerősítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


     5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

     Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.      6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja


     6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

     • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.
     • Bankkártyával történő fizetés a Barion fizetési rendszeren keresztül


     A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


     6.2. Szállítás módjai és díjszabása

     Szállítás módjainak felsorolása, leírása (pl személyes átvétel, csomagpont, futárszolgálat stb.)

      Rendelési érték 0-… Ft között a házhoz szállítás díja: … Ft.

      Rendelési érték …-… Ft között a házhoz szállítás díja: … Ft.

      Rendelési érték .. Ft felett ingyenes.

      Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés értékéhez hozzáadódik.


     6.3. Szállítási határidő

     A szállítás határideje raktáron lévő termékeknél a megrendeléstől számított 1-3 munkanap. Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, de elkészíthető vagy beszerezhető, úgy a szállítási idő 8-10 munkanap. Amennyiben a megrendelt termék csak ezen az időintervallumon túlmenően készíthető el vagy szerezhető be, illetve az elkészítés vagy beszerzés ideje nem meghatározható, erről a Vásárlónak tájékoztatást nyújtunk.  Ebben az esetben a Vásárló dönthet, hogy megvárja amíg a termék elkészül/beérkezik, vagy eláll a vásárlástól.


     7. Elállás joga

     FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN


     7.1. Tájékoztató a Vásárlót megillető elállási jogról

     Vásárlónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!  Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Vásárló az elállási jogát

     • termék adásvételére irányuló szerződés esetén
     • a terméknek,
     • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,


     a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

     A jelen pontban foglaltak nem érintik Vásárlóó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a Vásárló tett ajánlatot, a Vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


     7.2. Elállási nyilatkozat, a Vásárlót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

     Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

     Elállási nyilatkozat minta:


     (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

     Címzett: 1

     Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2

     Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

     Szerződés/Megrendelés száma:

     A fogyasztó(k) neve:

     A fogyasztó(k) címe:

     A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

     Kelt:


     1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

     2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.


      Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

     Név: Galatóczki Gizella E.V.

     Levelezési cím: 4405. Nyíregyháza, Tégla u. 9.


      7.3. Vásárló elállási nyilatkozatának érvényessége


     Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárlónyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.  Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

     Szolgáltató a Vásárló elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a Vásárlószámára az elállási jog gyakorlását.


     7.4. Az elállási jog részletszabályai, visszafizetés

     Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket sértetlenül, csomagolásában, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Elállás esetén legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszafizeti a fogyasztó által megvásárolt - az elállás tárgyában szereplő - termékek teljes összeget (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek felléptek a vásárlás során, pl: szállítási díj). Szolgáltató a díj visszafizetését az elállási nyilatkozaton feltüntetett vásárlói bankszámlaszámra utalja. A nem megfelelően megadott számlaszám miatt Szolgáltató felelősséget nem vállal.

     A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket. Elállás esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, kivéve ha Szolgáltató vállalta a költségek viselését. Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését.


     7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

     Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

     • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
     • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
     • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Vásárló személyére szabtak;
     • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
     • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
     • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
     • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
     • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
     • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Vásárló a csomagolást felbontotta;
     • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
     • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
     • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
     • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


     8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság


     8.1. Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

     Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


     8.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

     Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


     8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

     Vásárló (ha vásárlónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


     8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

     Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


     8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Vásárló vásárlónak minősül)?

     A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


     Termékszavatosság

     8.6. Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

     Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


     8.7. Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

     Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


     8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

     A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


     8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

     Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


     8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

     Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.


     8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

     A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

     •  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
     • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
     • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


     9. Panaszkezelés rendje

     Vásárló a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vásárlók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az ÁSZF 1. pontjában található elérhetőségeken.

     Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Vásárló egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

     Az eljárásra a vásárló – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon. A vásárló magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a vásárlói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

     Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

     • Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

      

     Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

     Telefon: +36-42-420-180

     Fax: +36-42-420-180

     E-mail: bekelteto@szabkam.hu


     10. Szerzői jogok

     A szerzői jogokat az 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza. E törvény 1. § (1)-es bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így a weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek értelmében TILOS a weboldalon található szoftveres és grafikai megoldások, képek írásos engedély nélküli felhasználása. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot (beleértve a fotókat is) átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással és a forrás feltüntetésével lehet.  Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül!


     11. Adatvédelem

     A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://giftie.hu/gdpr


     9. Vegyes rendelkezések

     A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), vásárlói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.


     Nyíregyháza, 2021. 11. 01.